Aliat - Real Logo Hemsida 2.png

PL med bankerfarenhet

Ort

Borås

Start

2021-08-30

Omfattning

100%

Uppdragslängd

12 månader

Beskrivning

För kunds räkning söker vi nu en projektledare med erfarenhet av bank-området.

Kunden planerar att inom kort starta upp ett projekt inom CVM och NBO (customer value management och next best offer för deras kunder).

Målet med uppdraget är att öka andelen av deras befintliga kunder, som har minst 3 produkter eller fler inom områdena Betala, Låna, Spara och Försäkra. Målbilden är att knyta deras kunder närmare sig.

Konsulten bör känna sig bekväm med att agera projektledare och därmed ta projektledarskap för helheten, dvs inte bara IT-lösningarna, utan även driva förändringsledningen, arbeta med effektstyrningen/nyttorealiseringen och driva arbetet med nya arbetsprocesser och cross-funktionella samverkansformer internt. Bredd i projektledarskapet krävs m a o.


Stora delar av bankens ledningsgrupp kommer att ingå i teamet, därav eftersöks stor vana av att arbeta med top-management, likaväl som att kunna möta personerna i det operativa. Stor kommunikativ förmåga krävs och att kunna anpassa sig efter situationen.


Eget driv och självgående är naturliga egenskaper för personen som söks. Förmåga att kunna agera och nå resultat, därmed också praktisk erfarenhet av agilt arbete då kunden arbetar enligt agila metoder.


Att vara duktig på att förmedla budskap i både bild och ord är också en viktig del.


Erfarenhet av tidigare projekt inom liknande områden är en stark avgörande fördel vid urval av konsult.


Uppdraget är på heltid med start i augusti och sträcker sig ca ett år framåt i tiden.

Lokalisering: Delvis remote och delvis på plats i Borås krävs.

Kontakt

Nicholas Uusitalo
Nicholas.Uusitalo@aliant.se
0709 12 35 04