top of page

Strategiskt välmående - värdefullt för konsultbolag.


Josefine SandahlDear Change berättar om deras plattform Dear Change och vilka fördelar det ger att jobba med strategiskt välmående för konsultbolag.Du brukar säga att er plattform hjälper till att förflytta individer och organisationer. Kan du förklara lite mer?

Vår plattform är som en kraftfull verktygslåda som med hjälp av olika tekniska lösningar skapar positiva och hållbara förändringar både på individuell och organisatorisk nivå. Genom att använda AI skapas utvärderingar av styrkor och förbättringsområden som ligger till grund för de unikt anpassade insatserna som föreslås i syfte att skapa en positiv förflyttning. Detta sker bland annat med hjälp av plattformens olika nudging-verktyg som påverkar de faktorer som främjar till exempel hälsa, engagemang och produktivitet. Allt kunskapsbyggande sker i microlearning-format, alltså korta moduler som passar moderna arbetsflöden och gör kunskap mer tillgänglig. Summa summarum är det en heltäckande lösning för att skapa optimerade organisationer.

På vilket sätt ser du att det kan vara extra värdefullt för konsultbolag att arbeta med välmående?

Att vara en attraktiv arbetsgivare är allt viktigare i dagens konkurrensutsatta arbetsmarknad, dels för att locka de bästa talangerna och behålla sin personal men också för att vara eftertraktad hos kunderna. Det är också så att många konsultbolag erbjuder liknande tjänster, därför är det identiteten som skapar unikitet. Det är det som gör att bolaget sticker ut från konkurrenterna och ger kunder en anledning att välja just er, och därför är utveckling och välmående viktiga pusselbitar.

Har du sett några andra fördelar för just konsultbolag som arbetar med er plattform?

Absolut, till exempel att kunna se hur konsulterna upplever att det är hos de olika kunderna. Det gör inte bara att man kan föra en bra dialog med sina kunder och ge dem värdefulla insikter och på så sätt stärka relationen utan att man också kan sätta "rätt" konsult på "rätt" plats genom att veta vilka personliga egenskaper som krävs hos respektive kund.

Comments


bottom of page